Zarejestruj się


  • ** W wyniku zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku, zawieszamy możliwość rejestracji nowych pisarzy (Autorów) na Giełdzie Tekstów.

    Zawieszenie związane jest z obowiązkiem zgłaszania przez nas, w ciągu siedmiu dni od daty zawarcia umowy, każdego pisarza (Autora) na formularzu ZUS RUD. Zgodnie z interpretacją, którą uzyskaliśmy w ZUSie, rejestrację na portalu czyli akceptację zasad umowy (regulaminu) można potraktować jako zawarcie umowy o dzieło.

    Nie wiąże się to z żadną zmianą dla pisarzy (Autorów), którzy zarejestrowali się na Giełdzie Tekstów do końca 2020 roku.

    Zmiana nie dotyczy Zleceniodawców.

    Zawieszenie jest tymczasowe, rejestrację dla pisarzy (Autorów) wznowimy z końcem stycznia 2021.

* Pola wymagane

Copyright © 2012 - 2021 GiełdaTekstów.pl Ceny podane w serwisie są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT (23%).
1 pkt (punkt) na zakup tekstów = 1 zł netto (bez VAT 23%).