Otrzymanie statusu Super Autora to wyróżnienie, które można otrzymać po spełnieniu następujących warunków:

 • dodanie co najmniej 50 gotwych tekstów na sprzedaż
 • wykonanie poprawnie przynajmniej 20 zleceń
 • brak uznanej reklamacji zlecenia w ciągu ostatnich 30 dni
 • posiadać od co najmniej roku zarejestrowane konto w serwisie

 

Jakie korzyści daje status Super Autora ?

 • wyróżnienie tekstów w wyszukiwarce
 • możliwość przedłużenia czasu realizacji zlecenia o dodatkowe 20 minut
 • nie musisz czekać na akceptację tekstów przez moderatora
 • dostęp do zleceń tylko dla Super Autorów
 • precel - artykuł SEO przeznaczony przede wszystkim pod roboty wyszukiwarek (bez większej wartości merytorycznej).
 • zaplecze - artykuł SEO zawierający merytoryczną i wartościową treść, zawiera prawdziwe i konkretne informacje.
 • katalog - tekst z zakresu SEO copywritingu przeznaczony do katalogów.
 • artykuł - treść wysokiej jakości, podzielona na akapity, zawiera ciekawe i wartościowe informacje dla potencjalnego czytelnika.

 

Ponadto wszystkie teksty muszą być unikalne, nigdy wcześniej nie były publkowane w sieci Internet i poza nią, są napisane zgodnie z zasadami gramatyki interpunkcji oraz nie zawierają błędów ortograficznych, stylistycznych i logicznych.

Wypłata podana jest w kwocie brutto, oznacza to że zawiera w sobie zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Od każdej wypłaty odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy.

 

 

Na koniec roku pisarze otrzymają PIT-11.

Kwota podana w nawiasie to suma płatności oczekujących, które będą do Twojej dyspozycji w ciągu 24 godzin.

Kupujący ma 24 godziny po zakupie Twojego artykułu na zgłoszenie reklamacji jeżeli nie spełnia on jego wymagań. Jeżeli skorzysta z tej możliwości i moderator uzna, że reklamacja jest zasadna, płatność zostanie mu zwrócona, a artykuł trafi ponownie do sprzedaży.

 

Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Kupujący traci prawo do wykorzystania w jakiejkolwiek formie części lub całości zakupionego wcześniej artykułu.

Należy przesłać swoje zgłoszenie na naszego maila - zakładka kontakt.

75 zł brutto to minimalna kwota, jaką można wypłacić z serwisu Giełda Tekstów.

 

W miesiącu można zrealizować jedną wypłatę.

 

 

Kwota wypłaty pomniejszana jest jedynie o zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Prowizja serwisu pobierana jest od zleceniodawców w momencie zakupu tekstów, dodania zlecenia.

Składnia kodu BBC:

 • nagłówki [h1], [h2], [h3], [h4]
 • pogrubienie [b]
 • kursywa [i]

 

Przykład:

[h1]Nagłówek[/h1]

 

Przykładowy tekst, gdzie [b]fraza kluczowa jest pogrubiona[/b], a kolejny fragment [i]napisano kursywą[/i].

 

 

Więcej przeczytasz na naszym blogu: Formatowanie tekstu, czyli inaczej kod BBC – o co chodzi?

Każdy użytkownik serwisu może raz w miesiącu zgłosić chęć wypłaty zgromadzonych środków. W tym celu należy z menu głównego serwisu wybrać kolejno: Konto » Transakcje » Wypłata środków. Na stronie wyświetlone zostaną 2 kwoty:

 

 • Dostępne środki - suma środków znajdującyh się w danej chwili na Twoim koncie, która może zawierać: Twoje przychody w serwisie jako Autora, Twoje bonusy na zakup tekstów i te środki, którymi doładowałeś swoje konto.
 • Dostępne do wypłaty - środki, które możesz wypłacić z serwisu w danej chwili. Nie są w tą kwotę wliczone środki otrzymane w ramach bonusów oraz kwoty, które wpłaciłeś do serwisu.

 

 

 

Osoby prowadzące działalność/firmę


Aby wypłacić zgromadzone środki należy wystawić fakturę VAT z 14 dniowym terminem płatności. "Kwota ze sprzedaży tekstów" (widoczna w prawym górnym rogu, tuż pod Twoim imieniem i nazwiskiem to kwota netto, do której przy wystawianiu faktury należy doliczyć VAT w wysokości 23%.

 

Dla osób nie prowadzących działalności/firmy istnieją 3 sposoby wypłacenia zgromadzonych środków

 • Chcę przesłać fakturę w formacie PDF - w przypadku osób będących płatnikami VAT należy wybrać tą opcję, a następnie wystawić fakturę VAT z 14 dniowym terminem płatności na kwotę wpisaną w formularzu i przesłać wygenerowany dokument w formacie PDF


 • Chcę przesłać rachunek w formacie PDF - po wybraniu tej opcji należy wygenerować rachunek w formacie PDF z 14 dniowym terminem płatności na kwotę widoczną pod polem tekstowym (jest to kwota netto obliczana automatycznie na podstawie podanej powyżej wartości, pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych), a następnie przesłać go za pomocą formularza
 • Wygeneruj rachunek automatycznie - opcja umożliwia automatyczne wygenerowanie rachunku, który otrzymasz na swój adres e-mail w momencie, kiedy zrealizujemy przelew. Pamiętaj, aby w polu Numer rachunku podać kolejny numer rachunku, który musi być unikalny. Możesz wpisać np. 1/01/2013, gdzie pierwsza cyfra oznacza że jest to pierwszy rachunek wystawiony w styczniu, druga to numer bieżącego miesiąca, trzecia to pełny rok.

Wzór rachunku, który zostanie wygenerowany automatycznie możesz pobrać klikając w link widoczny obok formularza wypłaty.

"Kwota ze sprzedaży tekstów" (widoczna w prawym górnym rogu, tuż pod Twoim imieniem i nazwiskiem) to kwota netto, do której przy wystawianiu faktury należy doliczyć VAT w wysokości 23%.


Ceny podane w serwisie są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT (23%).
1 pkt (punkt) na zakup tekstów = 1 zł netto (bez VAT 23%).
Setugo Sp. z o. o.
ul. A. Brody 88B, 43-450 Ustroń

NIP: 5482669476 | REGON: 361463358 | KRS: 0000557140
Kapitał zakładowy: 5000 zł
Kontakt
Biuro Obsługi Klienta:
bok@gieldatekstow.pl

@gieldatekstowpl